Header image  
::for you & your family::  
line decor
 
line decor
 
 
 
 
 
 
 

Welcome to
Family Hair Service

Hue, Vina, and Hoa welcome you to Family Hair!

We only provide the best hair care for you and your family.

 
 
Chuyên: Cắt, uốn, nhuộm cho qúy vị nam, nứ và trẻ em. Bới đầu, trang điểm cô dâu, trăm sóc làn da và se lông mặt, bán mỹ phẩm và thuốc mọc tóc, khô, cháy, rụng, gầu.

Kính Mới quý đồng hương

 

Contact
716 North Mills Avenue
Orlando, FL 32803
Phone: 407 . 898 . 5995
(Góc đường Colonial và Mills)

Hours
Sunday: 10 AM - 4 PM
Monday: 9 AM - 7 PM
Tuesday: 9 AM - 7 PM
Wednesday: 9 AM - 7 PM
Thursday: 9 AM - 7 PM
Friday: 9 AM - 7 PM
Saturday
: 9 AM - 7 PM

Walk-ins & Appointments
Welcome!